STRONA W LIKWIDACJI. Od dnia 14 kwietnia 2018 r. kalendarz wydarzeń nie będzie aktualizowany.

Regulamin

data publikacji: 8.06.2016 r.

I. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Serwisie należy przez to rozumieć serwis kkozle.pl.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Użytkowniku należy przez to rozumieć osobę korzystającą z Serwisu kkozle.pl.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Administratorze należy przez to rozumieć osobę lub osoby uprawnione do zarządzania i zmiany treści umieszczanych przez Użytkownika Ogłoszeń.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Usłudze należy przez to rozumieć przezentację treści przez serwis kkozle.pl.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Treści należy przez to rozumieć wszelkie teksty, zdjęcia oraz multimedia publikowane przez serwis kkozle.pl.

II. Warunki świadczenia Usługi

Serwis świadczy Usługi na niżej wymienionych warunkach.

 1. Serwis świadczy bezpłatne Usługi, polegające na prezentacji materiałów przesłanych przez instytucje oraz przedsiębiorców z branży kulturalnej, sportowej, rozrywkowej oraz komentarzy do nich.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi bez dodatkowych wyjaśnień jeśli treści nie spełniają wymagań niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis ma prawo odmówić świadczenia dowolnej Usługi bez dodatkowych wyjaśnień.
 4. Świadczenie Usługi wymaga akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz reguł Ochrony prywatności stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis świadczy darmowe usługi wyłącznie osobom prywatnym i na użytek niekomercyjny.
 6. Wykorzystanie Serwisu przez firmy, instytucje oraz organizacje wymaga aktywowania płatnego konta PREMIUM.

III. Komentarze

 1. Odpowiedzialność za treści zamieszczone w komentarzach ponosi Użytkownik zamieszczający komentarz.
 2. Niedozwolone jest wstawianie treści reklamowych i komercyjnych.
 3. Niedozwolone jest wstawianie komentarzy łamiących prawo, nieprzyzwoitych, wulgarnych, obraźliwych.
 4. Niedozwolone jest spamowanie serwisu poprzez wielokrotne wstawianie komentarzy o identycznej lub podobnej treści.

IV. Treści

 1. Wszelkie prawa do treści prezentowanych w serwisie zastrzeżone, o ile nie stwierdzono inaczej.
 2. Zabrania się bezumownego wykorzystywania treści pochodzących z Serwisu w celach komercyjnych.
 3. Zabrania się bezumownego wykorzystywania treści pochodzących z Serwisu do tworzenia konkurencyjnych wydawnictw i publikacji.
 4. Wykorzystanie treści w celach komercyjnych możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Redakcji Serwisu.

Załączniki

 1. Ochrona prywatności w Serwisie