STRONA W LIKWIDACJI. Od dnia 14 kwietnia 2018 r. kalendarz wydarzeń nie będzie aktualizowany.

Ochrona prywatności

I. Dane osobowe

  1. Gromadzone dane osobowe przechowywane są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
  2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, dane Użytkownika serwisu KKozle.pl zostają wprowadzone do bazy danych serwisu dobrowolnie i wyłącznie w celach i na czas realizacji usługi.
  3. Gromadzone dane nie są udostępniane innym podmiotom.
  4. W czasie trwania usługi Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia z bazy serwisu KKozle.pl.
  5. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych przez Niego swoich danych osobowych w celu realizacji usługi.

II. Pliki Cookie

  1. Serwis wykorzystuje jedynie sesyjne pliki Cookie i jedynie w celu obsługi logowania.
  2. Pliki Cookie tworzone są jedynie na czas trwania sesji.
  3. Serwis nie zezwala zewnętrznym firmom na tworzenie własnych plików cookie związanych z reklamami bądź badaniem preferencji użytkowników.
  4. Wyjątkiem od p. 3 są pliki niezbędne do prawidłowej obsługi usług Google Analytics.
  5. Serwis nie tworzy i nie wykorzystuje trwałych plików Cookie poza w/w.